Strona główna

Witamy na stronach Kancelarii „Ius Per Modum” Andrzej Kraskiewicz!

Nasza Kancelaria istnieje na rynku od ponad dziesięciu lat i od tego czasu skutecznie reprezentuje swoich klientów w obsłudze zagadnień związanych ze szkodami komunikacyjnymi, zarówno na etapie polubownego dochodzenia odszkodowań, jak również w sporach sądowych. Przez ten okres, wypracowaliśmy skuteczne schematy działań. Zespół Kancelarii składa się z osób legitymujących się wieloletnim doświadczeniem i wiedzą zdobytą podczas współpracy z licznymi podmiotami związanymi z branżą motoryzacyjną i ubezpieczeniową. Kancelaria koncentruje swą działalność na obsłudze szkód komunikacyjnych, w tym również z perspektywy ubezpieczycieli.

W ramach naszej działalności świadczymy m.in. usługę dotyczącą dochodzenia odszkodowań w postaci rekompensaty za utraconą wartość handlową pojazdu. W tym czasie opracowaliśmy i usprawniliśmy procedury gwarantujące uzyskanie odszkodowania w satysfakcjonującej klienta wysokości. By sprostać zadaniom stojącym przed Kancelarią, w sposób ciągły aktualizujemy wiedzę i wiadomości związane z prawodawstwem, orzecznictwem, jak również z branżą motoryzacyjną.

Specjalizujemy się w zagadnieniach związanych prawem ubezpieczeniowym, branżą motoryzacyjną  oraz transportową, szczególnie w aspektach szkód komunikacyjnych i związanych z nimi roszczeniami dodatkowymi.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą!