Wygrana naszej kancelarii przed Sądem Najwyższym.

W dniu 13 marca 2020 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (Sygn. akt III CZP 63/19) w sprawie dotyczącej kwestii zaciągnięcia zobowiązania przez poszkodowanego do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążącego na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego był brak możliwości korzystania z własnego samochodu. Sąd Najwyższy uznał, iż: Zaciągnięcie przez poszkodowanego zobowiązania do zapłaty czynszu najmu pojazdu zastępczego stanowi szkodę w rozumieniu art. 361 § 2 k.c. pozostającą w związku przyczynowym z wypadkiem komunikacyjnym.

Więcej informacji o sprawie znajdą Państwo w artykule Rzeczypospolitej: Spór o auto zastępcze z ubezpieczenia – uchwała Sądu Najwyższego

Zapraszamy również do zapoznania się z treścią uchwały.