Program „Zastępczy”

Program „Zastępczy”, oferowany przez Kancelarię, jest skierowany do firm rent-a-car, firm leasingowych,flotowych, dealerów oraz serwisów naprawczych dysponujących własnymi pojazdami zastępczymi. Dzięki naszym działaniom, zapewniamy zwrot kosztów najmu pojazdów zastępczych, które zostały wydane osobom poszkodowanym w kolizjach i wypadkach drogowych.

Program „Zastępczy” polega na dochodzeniu roszczeń od towarzystw ubezpieczeń w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych z tytułu najmu pojazdu zastępczego. Jego działanie można scharakteryzować w trzech punktach:

W momencie oddania uszkodzonego pojazdu do naprawy, osoba poszkodowana otrzymuje od naszego Klienta pojazd zastępczy.

Poszkodowany podpisuje z naszym Klientem umowę najmu pojazdu zastępczego oraz cesję wierzytelności, przenoszącą prawo do otrzymania odszkodowania z tytułu dokonanego najmu na Klienta.

Po skompletowaniu dokumentacji sprawy przez Klienta, trafia ona do Kancelarii, która występuje w jego imieniu do towarzystwa ubezpieczeń sprawcy zdarzenia, z roszczeniem o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego.

Kancelaria dochodzi roszczeń zarówno na etapie przed sądowym, jak i sądowym. Nasza Kancelaria przygotowuje wszystkie niezbędne dla działania Programu dokumenty, które po podpisaniu umowy o współpracy, zostają przekazane Klientowi. Nasze czynności, są nastawione i realizowane przede wszystkim w celu zaspokojenia roszczenia w całości już na etapie przed sądowym. W przypadku, kiedy roszczenie nie zostanie wypłacone na podstawie uznania lub ugody, lub Państwa roszczenie nie zostanie zaspokojone w całości, nasza Kancelaria przekazuje sprawę do postępowania sądowego. Postępowanie to jest prowadzone przez doświadczonych pełnomocników zawodowych (adwokatów i radców prawnych) specjalizujących się w prawie ubezpieczeniowym, którzy stale współpracują z Kancelarią.

Program „Zastępczy” daje naszemu Klientowi szereg korzyści, z pośród których można wymienić:

  • dodatkowe źródło dochodów dla Klienta,
  • możliwość zdobycia nowych klientów dla firmy,
  • stałe zapotrzebowanie na proponowaną usługę,
  • oszczędność czasu i pieniędzy.

Kancelaria poprzez swoją wiedzę i doświadczenie gwarantuje sukces! W skład naszego zespołu wchodzą nie tylko prawnicy, ale także specjaliści rynku ubezpieczeniowego. Wszyscy legitymują się wieloletnim doświadczeniem, oraz skutecznym dochodzeniem zwrotów kosztów najmu pojazdów zastępczych. Poprzez odpowiedni dobór specjalistów jesteśmy Kancelarią, która zapewnia w pełni profesjonalną obsługę merytoryczną w ramach Programu „Zastępczy”.