Szkody z OC i AC

Kancelaria, od ponad dziesięciu lat działa na rzecz podmiotów gospodarczych, prowadząc w sposób kompleksowy sprawy dotyczące likwidacji szkód komunikacyjnych. Zapewniamy obsługę w zakresie m.im.:

  • kompletowania i weryfikacji niezbędnej dokumentacji szkodowej,
  • weryfikacji kosztorysów naprawy,
  • ustalenia wartości pojazdu na dzień szkody,
  • roszczeń z tytułu niedopłaty należnych odszkodowań,
  • prowadzenia negocjacji i mediacji z towarzystwami ubezpieczeniowymi (ugody),
  • obsługa spraw kierowanych do sądu.