Dla klientów indywidualnych

Jeśli byli Państwo lub uczestnikami kolizji lub wypadku drogowego, w którego wyniku ponieśli Państwo szkodę, przysługuje Państwu prawo do otrzymania odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej OC sprawcy. Należy pamiętać, że odszkodowanie to nie dotyczy tylko naprawy uszkodzonego pojazdu, ale również innych szkód, w tym kosztów najmu pojazdu zastępczego na czas naprawy pojazdu i rekompensaty z tytułu jego utraconej wartości handlowej. Dodatkowo jeśli uszkodzeniu uległo mienie, znajdujące się w pojeździe np.: telefon komórkowy, laptop, towarzystwo ubezpieczeń także ma obowiązek wypłacić odszkodowanie z tego tytułu.

Kancelaria pomoże również Państwu uzyskać należyte zadośćuczynienie za poniesioną szkodę na osobie.

Nie zapominamy także o poszkodowanych, likwidujących swoje szkody w ramach wykupionych polis auto-casco (AC). Pomożemy przeanalizować warunki ogólne zawartego ubezpieczenia i sprawdzimy czy ubezpieczyciel dochował wszystkich, określonych w umowie ubezpieczenia postanowień.