Rzecznik Finansowy złożył skargę nadzwyczajną dot. zasad wypłaty odszkodowania z OC do Sądu Najwyższego

Kwestia dotycząca warunków związanych z wypłatami odszkodowań z ubezpieczenia OC sprawcy za szkody powstałe na pojeździe, pozostaje do tej pory sporna. Podmioty oferujące ubezpieczenia, uzależniają wypłatę odszkodowania od wielu cyników, takich jak: dostarczenie faktury za naprawę czy też dostarczenie kosztorysu naprawy. Rzecznik Finansowy przypomina, iż przy szkodzie gdzie nie stwierdzono szkody całkowitej, to do poszkodowanego należy decyzja, czy uszkodzony pojazd naprawi i ewentualnie gdzie dokona naprawy i w jakim zakresie. Dodatkowo uzależnienie wysokości odszkodowania od np.: faktycznych kosztów naprawy jest pozbawione podstaw prawnych. Poszkodowanemu należy się odszykowanie za uszkodzony pojazd w wysokości ustalonej w pierwszej kolejności przez ubezpieczyciela, a obejmujące całkowity koszt przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu sprzed szkody, jeśli ubezpieczyciel nie dokona wyceny, Poszkodowany ma prawo do powalania niezależnego rzeczoznawcy. Dokonując pewnego uproszczenia odszkodowanie z OC sprawcy szkody, nie jest zwrotem kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu, jak by mogło wynikać z warunków stawianych przez ubezpieczycieli Poszkodowanym, a odszkodowaniem mającym umożliwić Poszkodowanemu przywrócenie uszkodzonego pojazdu do stanu sprzed szkody.

Więcej na temat znajdą Państwo w artykule na portalu businessinsider.com.pl

Źródło: Rzecznik Finansowy