Szkody osobowe

Jeśli w wyniku kolizji lub wypadku komunikacyjnego odnieśliście Państwo (jako kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta), uszkodzenia ciała bądź doznaliście rozstroju zdrowia (w tym zdrowia psychicznego), mają Państwo prawo domagać się:

  • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę
  • zwrotu utraconego zarobku lub dochodu
  • zwrotu kosztów: leczenia, rehabilitacji, rekonwalescencji, opieki, dojazdu do placówek medycznych itp.,
  • ustalenie stałej lub tymczasowej renty dla poszkodowanego

Nasza Kancelaria posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do skutecznego uzyskania zadośćuczynienia w adekwatnej wysokości. W oparciu o stałą analizę sytuacji na rynku, w szczególności orzecznictwa, które wskazuje w jakiej wysokości zadośćuczynienia można się spodziewać, pomożemy oszacować roszczenie i przeprowadzimy cały proces przy minimalnym zaangażowaniu osoby poszkodowanej.