Kategoria Nowości

Rzecznik Finansowy złożył skargę nadzwyczajną dot. zasad wypłaty odszkodowania z OC do Sądu Najwyższego

Kwestia dotycząca warunków związanych z wypłatami odszkodowań z ubezpieczenia OC sprawcy za szkody powstałe na pojeździe, pozostaje do tej pory sporna. Podmioty oferujące ubezpieczenia, uzależniają wypłatę odszkodowania od wielu cyników, takich jak: dostarczenie faktury za naprawę czy też dostarczenie kosztorysu naprawy. Rzecznik Finansowy przypomina, iż przy szkodzie gdzie nie stwierdzono szkody całkowitej, to do poszkodowanego należy decyzja, czy uszkodzony pojazd naprawi i ewentualnie gdzie dokona naprawy i w jakim zakresie. Dodatkowo uzależnienie wysokości odszkodowania od np.: faktycznych kosztów naprawy jest pozbawione podstaw prawnych...

Czytaj dalej

Wygrana naszej kancelarii przed Sądem Najwyższym.

W dniu 13 marca 2020 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (Sygn. akt III CZP 63/19) w sprawie dotyczącej kwestii zaciągnięcia zobowiązania przez poszkodowanego do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążącego na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego był brak możliwości korzystania z własnego samochodu. Sąd Najwyższy uznał, iż: Zaciągnięcie przez poszkodowanego zobowiązania do zapłaty czynszu najmu pojazdu zastępczego stanowi szkodę w rozumieniu art. 361 § 2 k.c. pozostającą w związku przyczynowym z wypadkiem komunikacyjnym.

Więcej informacji o sprawie znajdą Państwo w artykule Rzeczypospolitej: Spór o auto zastępcze z ubezpieczenia – uchwała Sądu Najwyższego

Zapraszamy również do zapoznania się z treścią uchwał...

Czytaj dalej